avatar

Guibin Zhang

Undergraduate Student
Tongji University
bin2003 (at) tongji.edu.cn


About Me

I am a 3rd-year undergraduate student majoring in Data Science in the School of Electronic and Information Engineering, Tongji University.

Research Interests

News


Selected Publications (Full List)

  († Equal Contribution)
 1. ICLR'24
  Guibin Zhang†, Kun Wang†, Wei Huang, Yanwei Yue, Yang Wang, Roger Zimmermann, Aojun Zhou, Dawei Cheng, Jin Zeng*, Yuxuan Liang*
  International Conference on Learning Representations (ICLR), 2024.

 2. ICLR'24
  Kun Wang, Hao Wu, Yifan Duan, Guibin Zhang, Kai Wang, Xiaojiang Peng, Yu Zheng, Yuxuan Liang, Yang Wang
  International Conference on Learning Representations (ICLR), 2024.

 3. Arxiv
  Guibin Zhang†, Yanwei Yue†, Kun Wang*, Junfeng Fang, Yongduo Sui, Kai Wang, Yuxuan Liang, Dawei Cheng, Shirui Pan, Tianlong Chen*
  Arxiv (Preprint), 2024.

 4. TKDE
  Junfeng Fang†, Guibin Zhang†, Kun Wang*, Wenjie Du, Yifan Duan, Yuankai Wu, Roger Zimmermann, Xiaowen Chu, Yuxuan Liang*
  Transactions on Knowledge and Data Engineering (Major Revision), 2024.

 5. Arxiv
  Kun Wang†, Guohao Li†, Shilong Wang, Guibin Zhang, Kai Wang, Yang You, Xiaojiang Peng, Yuxuan Liang*, Yang Wang*
  Arxiv (Preprint), 2023.

Work Experience

HKUST

CityMind Lab, The Hong Kong University of Science and Technology (GZ)

Tongji

FinTech Lab, Tongji University

Honors & Awards

Departmental & Academic Service


Powered by Jekyll and Minimal Light theme.